Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len 'Podmienky') predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a prevádzkovateľom webovej stránky casinozodiac.click (ďalej len 'prevádzkovateľ', 'nás' alebo 'nám').

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte túto webovú stránku.

Predmety služby

Prevádzkovateľ poskytuje používateľom prostredníctvom webovej stránky casinozodiac.click nasledujúce služby:

 • Poskytovanie informácií
 • Možnosť registrácie
 • Kontaktovanie prevádzkovateľa

Služby sa môžu meniť alebo pridávať ďalšie služby podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti

Ako používateľ tejto webovej stránky sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce povinnosti:

 • Používať webovú stránku v súlade so všetkými platnými zákonnými predpismi a týmito Podmienkami.
 • Neporušovať práva iných používateľov alebo tretích strán.
 • Neposielať nevyžiadanú komerčnú komunikáciu alebo spam.
 • Nenahrávať žiadne nezákonné alebo nevhodné obsahy, ako napríklad obsah propagujúci násilie, pornografiu alebo diskrimináciu.
 • Nepoškodzovať, znefunkčňovať alebo obchádzať bezpečnostné opatrenia tejto webovej stránky.

Používateľ má právo na:

 • Bezodplatné využívanie služieb poskytovaných touto webovou stránkou.
 • Dodržiavanie ochrany osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Ochrana svojich práv podľa zákona.

Intelektuálna vlastnosť

Webová stránka casinozodiac.click a jej obsah, ako napríklad texty, grafika, logá, obrázky, audio alebo video súbory, sú chránené autorskými právami a inými právnymi predpismi o ochrane intelektuálnej vlastnosti.

Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých práv k obsahu tejto webovej stránky, okrem obsahu, ktorý je vlastníctvom tretích strán. Používateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa kópiovať, modifikovať, distribuovať ani vytvárať odvodené diela z obsahu tejto webovej stránky.